6 photos

Taktsang Monastery (the Tiger's Nest), Paro DistrictTaktsang Monastery (the Tiger's Nest), Paro DistrictTaktsang Monastery (the Tiger's Nest), Paro DistrictTaktsang Monastery (the Tiger's Nest), Paro DistrictTaktsang Monastery (the Tiger's Nest), Paro DistrictTaktsang Monastery (the Tiger's Nest), Paro District